”I en ovilja” av Leia

Av den 9 juni, 2020

I en ovilja
Att packa ned
Minnen…
Bland annat
De goda
Bland annat
De onda
Jag dröjer kvar
Vid ett
Öppet fönster
Som jag försöker
Att tänka
Så svårt det är
Att tänka
Moln far förbi
Över en himmel
Där solen gömmer sig
Hur som helst
Här är jag
Det är dags
Att våga
Kanske
Någonstans
Finns det
En tillfällig boning
För ett mirakel
Saker
Behöver inte bli
Som ingenting
Det finns alltid
Ett uppbrott
Utifrån en födelse
Mina medmänniskor
Jag är med er
Alla dagar
Till tidens slut

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login