Hur påverkar dina gener ditt liv föreläsning på ABF Örebro Län

Av den 1 oktober, 2020
Jessica Abbot lektor i evolutionär genetik föreläser.

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi förprogrammerade att få vissa sjukdomar eller att bete oss på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

Jessica Abbott är lektor i evolutionär genetik på Lunds Universitet.

Hennes forskning handlar om utvecklingen av könsskillnader och könskromosomer.

Hon är även känd från Fråga Lund i SVT.

Hur påverkar dina gener ditt liv föreläsning på ABF Örebro Län med Jessica Abbot Måndag 5 Oktober 2020.

» Mer information här «

Hälsa | Hur påverkar dina gener ditt liv föreläsning på ABF Örebro Län
Örebroguiden

Källa Tankarnas Trädgård

You must be logged in to post a comment Login