Heliga Hagges Helgodag 2018

Av den 25 oktober, 2018

”Bedrövlit! Dä går aldri” utbrast den grekiska filosofen Aristoteles som bekant på sin dödsbädd. Inte visste han då hur otroligt fel han skulle ha; dä går visst! Men vi antar att han aldrig hann möta HELIGA HAGGE under sin livstid.

”Vafan ä dä frågan om?” tänker du förmodligen nu. Jo, Heliga Hagges Helgodag, HHH, är den högtidsdag som infaller första lördagen efter att ÖSK säkrat det allsvenska kontraktet. Då det är omöjligt rent poängmässigt att åka ur allsvenskan, helt enkelt.

I år råkar den dagen vara lördagen den 27 oktober*. En dag för alla närkingar att samlas och fira det faktum att vi lever samtidigt som Patrik Haginge och dessutom har världens finaste fotbollsklubb i vår stad.

Så dra på er galoscher och pampuscher. Skynda fynda allt kalvbräss sydväst om Arboga. Ring i Olaus Petris kyrkklockor och låt Rock Bar återuppstå. Nu ska Vallen-bergarn stekas, lingonen röras och Sankt Patrik återvända som den frälsare han föddes till att vara.


HAGINGEKRÖNIKAN

Gud haver heder, ära och lov!
Han är till allsköns dygd upphov,
all jorderikets fröjd och himmelrikets nåde,
Han är väldiger över dem både.
Att giva och läna Han det kan,
men sällan hava Han givit det till en man,
som så rikligt av gåvorna finge:
Nerikesonen Nils Patrik Haginge.

Född på vårens första dag året åttiofem,
till ljudet av sångsvanar som återvände hem.
Sin första dag i livet, ett tjog situps framför spegeln,
dagen efter, kund’ han predika avsidesregeln.
När han sparka första bollen i målgarnet,
de lärde vallfärdade för att se underbarnet.
Den stoltaste som gått uppå Nerike mark,
likt solstrålen i kylan; guldlockad och stark.

På det nya milleniets första år,
han så Gud ske pris i svartvita klädet står.
På det fjärde, efter mången bön blivit bedd,
på den allsvenska planen änteligen sedd.
Med blick så klar – ben så trinda,
ett halvdussin ungmör som stirrat blev blinda.
Var enslig förhoppning han arla besannar,
frälser redan i striden mot Kalmars mannar.
Så började så hans gudsignade mission,
trenne mål på aderton matcher, från backposition.

Så i den nerkingska myllans frid,
började så sakteliga de haginska undrens tid.
Millenniets sjunde år, mot Trelleborg likt en låga,
bröt själv, sprang fyrtioåtta meter, skulle han våga?
Drar två, skjuter etthundratvå kilometer per timma,
gossebarn börjar gråta, äldre svimma.
Inte en fågel i Svealand lät,
bollen flyga trettio meter – i nät.
På det åttonde året, sågo varje kristen,
hur han straffade Gefle, på halvvolley, med vristen.
Nu stod det klart att han saknade like,
det började så viskas: ”Låt Hagge försvara vårt Svea Rike!”

Väcktes så en morgon av lockande röster,
förvillad – av Satan? – drogo han mot öster.
Fast i en gård av bestar i södra Upplandsträsken,
försökte de fördärva, med konramsorna och mäsken.
Men Gud ser, Gud räddar, Gud förlåter,
efter två långa år, vår helge son vänder åter.
Kysser marken vid Svartå strand,
två små duvor flyger ned till hans hand.
Ropar: ”Här, där Vasaborgen tronar på sin ö,
här ska jag leva – här ska jag dö,
aldrig mer ska jag lockas med pengalöften och sprit,
se denna själ – oh Adonaj – den är svart och vit!”

Sedan dess har han alltid varit oss trogen,
hellre en hembygds kärlek i handen,
än tio proffskontrakt i skogen.
Var gång de våra verkar sorgsna och trötta,
har han kommit med sin enkla maning: ”Kötta. Kötta!”
Mer än ett och halvt decennium har han givit oss alla;
vi har varit till Gomorra och tillbaka
– men Hagge stå, när andra falla.

Dock alla martyrer ska en gång dö av sår,
och det slutgiltiga offret skedde en olycksalig vår.
Han stred heroiskt på, trots vetskap om skaderisken,
och på ikonen ska han alltid avbildas
med en pil genom menisken.
Han äro stjärnan i vår fana – sanningen i vårt hopp,
i våra drömmars landslag är han back, och mitt, och topp.
Låt om oss hedra hans gärning i all sin prakt!
Därför ska var år den stund då vi säkrar vårt seriekontrakt,
gå till att minnas de under han givit vårt lag,
och härmed och för evigt kallas: Heliga Hagges Helgodag.

Lördag 27 oktober är det Heliga Hagges Helgodag 2018!

» Mer info här «

Nöje | Örebro Ölhall
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login