Hamiltonska huset

Huset byggdes 1844 på Näbbtorgsgatan 16 och var störst och vackrast i sin stadsdel!

Arkitekturen är inspirerad av antikens ideal, med tempelkrön, tandsnitt och stora fönster, mot gatan vetter vackert mönstrade entréer, på gårdssidan finns verandor med snickarglädje.

Hamiltonska huset är det största i Wadköping och speglar ett mycket förmöget bostadshus, namnet har det fått från en av husets ägare – Hugo Jacob Hamilton – med titeln överste.

Byggnaden har även kallats Strokirkska huset, efter en tidigare ägare, Knut Victor Strokirk – titulerad både brukspatron och bankdirektör.

Info.
Hamiltonska huset
Bertil Waldéns Gata
Wadköping
702 15 Örebro

Hitta till Hamiltonska huset >>