Halva Sverige tränar minst 2-3 gånger i veckan

Av den 31 december, 2016

50 procent av svenskarna tränar 2-3 gånger i veckan eller mer, åtta procent tränar aldrig. Att hålla sig frisk och sund, få bättre kondition och gå ner i vikt är de tre vanligaste anledningarna till att vi träningar och motionerar. Det är några av resultaten i en Sifo-undersökning om svenskarnas motionsvanor som är genomförd på uppdrag av Stadium.

Undersökningen visar att gång, löpning, styrketräning och cykling är de mest populära träningsformerna. Samtidigt finns det skillnader mellan olika åldersgrupper; 18–29-åringar föredrar löpning och styrketräning, medan 50–64-åringar föredrar gång och cykling. Anledningarna till varför vi tränar skiljer sig också åt; 18–29-åringar tränar i högre utsträckning för att få en snyggare kropp, bli starkare och för att det är roligt, än någon annan åldersgrupp. Kvinnorna tränar, i högre utsträckning än männen, för att bli smidigare och rörligare.

Träning och motion är en viktig folkhälsofråga och det är roligt att undersökningen visar att svenskar tränar för att hålla sig friska och sunda. Det är också kul att se att det inte är materialtunga träningsformer som toppar listan, varken gång eller löpning kräver några större inköp, det ska ju vara enkelt att leva ett liv i rörelse, säger Amanda Larsson, Tf. PR- och informationsansvarig på Stadium.

Även om undersökningen visar att många tränar och rör på sig regelbundet så avstår nästan var tionde svensk helt från att motionera. De vanligaste anledningarna till att man inte tränar eller motionerar oftare är att man tycker det är tråkigt, att man prioriterar andra fritidsaktiviteter och att den tiden går åt till barn och jobb.

Vi på Stadium vill inspirera alla till ett aktivt liv och även om många rör på sig regelbundet visar undersökningen att vi kan göra ännu mer. Det handlar inte om att alla ska bli elitidrottare, men alla mår bra av att röra på sig, om det sen är stavgång, cykling, yoga eller crossfit är oviktigt, det handlar om att hitta det man själv tycker är roligt, fortsätter Amanda Larsson.

De mest populära träningsformerna 2016:

1. Gång, med eller utan stavar (56 procent)
2. Löpning (31 procent)
3. Styrketräning (29 procent)
4. Cykling (24 procent)
5. Gruppträning/pass (13 procent)
6. Bollsport (9 procent)
7. Simning (7 procent)

Unga och pensionärer lägger mest tid på träning

  • 65–79-åringarna lägger mest tid på träning, hela 16 procent tränar eller motionerar sju timmar eller mer i veckan.
  • Åldersgruppen 18–29-år kommer på andra plats, 13 procent tränar eller motionerar sju timmar eller mer i veckan.
  • De som tränar minst är 30–49-åringarna och 50–64-åringarna där sju respektive åtta procent tränar eller motionerar sju timmar eller mer i veckan.

De vanligaste anledningarna till att vi tränar:

1. Hålla sig frisk och sund (71 procent).
2. Få bättre kondition (43 procent).
3. Gå ner i vikt (27 procent).
4. Bli smidigare och rörligare (23 procent).
5. För att det är roligt (21 procent).
6. Bli starkare (20 procent).
7. Få en snyggare kropp (18 procent).

De vanligaste anledningarna till att vi inte tränar oftare

1. Gillar inte att träna eller motionera (27 procent).
2. Jag prioriterar andra fritidsaktiviteter (25 procent).
3. Barn eller familj tar upp den tiden (14 procent).
4. Jag är hindrad av sjukdom, skada eller annat fysiskt hinder (12 procent).
5. Jobbet tar upp den tiden (11 procent).

  • Bland 18–29-åringarna är den vanligaste orsaken att man inte gillar att träna.
  • Bland 30–49-åringarna tar barn eller familj upp den tiden.
  • 65–79-åringarna prioriterar andra fritidsaktiviteter.

Träning och sociala medier

  • Var fjärde person har lagt upp en bild, film eller text på sociala medier i samband med sin träning.
  • De som är mest aktiva på sociala medier är 30–49-åringarna där fyra av tio har delat med sig av sin träning i sociala medier.

Teknikprylar och appar har blivit en naturlig del av träningen

  • Två av fem personer har någon gång använt en träningsapp.
  • I åldersgruppen 30–49 år använder en av tre en träningsapp varje månad. 

Träning & Hälsa | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login