Hälsans stig

Hälsans Stig i centrala Örebro är cirka 3,75 km, utgår från Järntorget i Örebro och följer i möjligaste mån Svartåns stränder.

På så sätt blir sträckningen enkel att förstå och följa.Stigen är till för alla medborgare och i synnerhet de som har behov av lättare motion på grund av ålder eller till exempel hjärt- och lungproblem.

Här går stigen

Hälsans stig har en huvuddragning (som markeras med streckad linje på kartan) men också vissa alternativa sträckningar för den som önskar gå en annan väg (markerade med prickad linje). Endast huvudsträckningen skyltas.