Hälsa och miljö får svenskarna att välja vegetariskt

Av den 1 april, 2017
Grönsaksbullar

3 av 5 svenskar – och då främst kvinnor – väljer idag att äta vegetariskt minst en dag i veckan. Hälsa och miljö är de vanligaste anledningarna till vegetariska dagar medan färre än var tionde svensk väljer vegetariskt för djurens skull. De vanligaste substituten är grönsaker och baljväxter, liksom olika varianter av svamp- och sojaproteiner. Allt enligt en färsk Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ViktVäktarna.

ViktVäktarna har låtit Sifo ta reda på hur ofta svenskarna äter vegetariskt – och varför de gör det. En tredjedel svarar att de äter vegetariskt en gång i veckan medan fem procent gör det på heltid. Var femte svensk äter vegetariskt tre dagar i veckan eller mer. Det är främst kvinnor som väljer att äta vegetariskt.

Undersökningen visar vidare att hälsa och miljö är de viktigaste anledningarna till vegetariska dagar, det tredje vanligaste skälet är att man gör det för smakernas skull. Endast sju procent äter vegetariskt av hänsyn till djuren.

Drygt var tredje svensk som väljer att äta vegetariskt byter ut sitt protein mot grönsaker. Lika många väljer istället baljväxter. Drygt var tionde (13%) föredrar svampprotein som quorn och ungefär lika många (12%) väljer sojaprotein som oumpf eller tempeh. Minst populära substituten är tofu och seitan.

 Det är positivt att se att den vegetariska trenden växer – och en eventuell oro för proteinbrist är oftast obefogad. Sojabönor som tofu och tempeh, sojamjölk, alla sorters bönor och linser, fettsnåla mejeriprodukter, produkter från sädesslag och nötter är alla fullgoda proteinkällor och kan med fördel byta ut köttet flera dagar i veckan. Generellt kan sägas att en varierad, fettsnål kost som betonar fräscha grönsaker, frukt, bönor och linser är en god grund för en bra hälsa och en sund livsstil, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Från undersökningen 
Äter vegetariskt en gång i veckan – 30%
Äter vegetariskt två dagar i veckan – 10 %
Äter vegetariskt tre dagar i veckan – 5 %
Äter vegetariskt sju dagar i veckan – 5%               
Äter vegetariskt för hälsans skull – 18 %
Äter vegetariskt för miljöns skull – 17 %
Äter vegetariskt för smakernas skull – 12 %
Äter vegetariskt för djurens skull – 7%
Har bytt ut sitt protein mot grönsaker – 36%
Har bytt ut sitt protein mot baljväxter – 36%

Mat & Dryck
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login