Hållbar underhållning på Örebro länsteater

Av den 19 september, 2019

Örebro länsteater och Örebro läns museum bjuder tillsammans in till en hållbarhetsunderhållning på Örebro teater den 5 oktober. Med en mångfald av perspektiv, en kombo av förnuft och känsla, vill vi stimulera lusten att leva i harmoni med planeten.

Dagligen debatteras hållbarhet. Vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Men vad ska vi göra och när? Vi står och väger och väntar. Vi vill, men vi vågar inte riktigt. Något verkar saknas, något som sätter fart på de tre hållbarhetsdimensionerna – ekologi, ekonomi och socialt.

Kulturell hållbarhet ger oss förmågan att syna föreställningarna om det som verkar självklart i tillvaron. Den öppnar fönster mot andra värderingar och åsikter. Den hjälper oss att tänka och agera långsiktigt. Det hotfulla och överhängande i utmaningarna kan bli överväldigande, apati måste vändas till engagemang och ett sug efter förändring. Visst går det att respektera planetens gränser och samtidigt leva gott både till kropp och själ!?

På Örebro länsteaters scen möts i hållbarhetsunderhållningen professorer, poeter, psykologer, skådespelare, filosofer och författare. Publiken kommer att bjudas på en blandning av musik och poesi, forskning och lek, hårda fakta och fantasi.

Dagens konferencier är Gunilla Kindstrand journalist, författare, programledare och teaterproducent.

Helena von Zweigbergk är journalist, författare och filmrecensent. Hon har skrivit boken ”Grejen med saker”, där hon ur ett mycket personligt perspektiv undersöker vårt förhållande till saker. Varför känns de så viktiga att skaffa? Kan de vara besjälade? Hon vänder ut och in på sitt hem och alla dess prylar, reflekterar över vad de kommunicerar, hur de är laddade med historia men också med känslor som skam och tröst.

Sarah Cornell är forskare vid Stockholm Resilience Centre och leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som undersöker människa och natur som en integrerad helhet. Hon pratar om utmaningarna med dagens globala miljö- och klimatförändringar och människans förmåga att anpassa sig. Är det möjligt att leva med hög social rättvisa och samtidigt hålla sig inom planetens gränser för resursutnyttjande?

John Magnus Roos, konsumtionsforskare doktor i psykologi och senior forskare vid Chalmers pratar om konsumtion och lycka. Hans forskning kombinerar ekonomi och psykologi för att förstå konsumentbeteende.

Tomas Brodin, professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå är akvatisk ekolog och undersöker hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer. Han kommer att prata om konsekvenser för människor och djur, om vikten av att tänka långsiktigt

Linus Lindman, skådespelare på Örebro länsteater läser utdrag ur boken Så fungerar samhället av Erik Erikssons bok. Jonny Lundgren är skådespelare och clown, framför en konsumtionssång.

Ismahan Ahmed och Marcus Aram Artin Hamparsomian är poeter och ingår i gruppen Pennybridge Poetry. Pennybridge Poetry är en poesiplattform och rörelse för alla målgrupper att framföra sina tankar med hjälp av ordens makt. De kommer att framföra poetiska perspektiv på temat.

Publiken kommer också att tillsammans med länsmuseets Marcus Drotz få ta tempen på läget i världen och hos sig själva genom att svara på mentometer-frågor. Museets chef Birgitta Johansen knyter ihop säcken med att resonera kring begreppet kulturell hållbarhet och hur planetvårdaren ska tända till för att skapa en ny hållbar samhällsberättelse.

Hållbarhetsunderhållningen ges på Örebro länsteater lördagen den 5 oktober kl 13.00-15.00.
Efter föreställningen är det mingel med enklare förtäring och möjlighet att prata vidare med de medverkande.

Kultur | Hållbarhetsunderhållning på Örebro länsteater
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login