Hållbarhet och naturliga ingredienser vid val av hudvårdsprodukter

Av den 14 oktober, 2019

En ny undersökning som hudvårdsföretaget Weleda har låtit göra visar tydliga signaler att hållbarhet i stor utsträckning ligger till grund för de val svenskarna gör vid köp av hudvårdsprodukter. Naturliga ingredienser och ansvarsfull produktion har alltid varit Weledas signum och den nya undersökningen bekräftar svenskarnas angelägenhet om just detta.

Weleda har låtit undersöka svenskarnas inställning till hållbarhet i allmänhet och naturlig hudvård i synnerhet*. Resultatet av undersökningen visar tydliga tendenser på att intresset för naturlig hudvård är stort och att hållbarhet är en av de viktigaste egenskaperna när konsumenten gör sitt val av hudvårdsprodukter. Hälften av svenskarna uppger att de köpt en naturlig hudvårdsprodukt det senaste halvåret. På frågan vilka som är de viktigaste produktegenskaperna vid köp av hudvård handlar tre av de fem högst rankade egenskaperna om hållbarhet i någon form.

Opinionsundersökningen som Weleda låtit göra, visar på en utbredd misstro för att dagens hudvårdsföretag ser till det bästa för klimatet och miljön, 4 av 10 svenskar saknar förtroende för att företagen tar ansvar för en hållbar produktion.

Weleda har redan från starten 1921 arbetat utifrån en hållbar och holistisk företagsmodell som baseras på att det som utvinns från naturen, ska återgäldas i form av projekt som gynnar den biologiska mångfalden och skapar förutsättningar för hållbar återväxt. I snart 100 år har Weleda erbjudit ett brett sortiment av naturliga och effektiva hudvårdsprodukter, samtidigt som de varit en pionjär i sitt arbetssätt med hybrida mål och en holistisk syn på hållbarhet och miljö.

– Det är roligt att se att många aktörer idag börjar se vikten av att arbeta på det här sättet och att det även är något som uppskattas av konsumenterna, säger Weledas Nordiska VD Anders Tengelin.

Anders Tengelin fortsätter;
– Människan är en del av naturen och naturen är en del av oss. Den här starka kopplingen mellan människa och natur är något vi på Weleda värnar om och vill påminna om. I den nylanserade kampanjen ”You are nature” vill vi lyfta den här kopplingen, och vår undersökning visar tydligt att svenskarna också förstår vikten av samspelet mellan människa och natur”.

Samtliga produkter i Weledas breda produktsortiment är framtagna med råvaror som odlas ansvarsfullt, hållbart och med hänsyn till både naturens- och människans bästa. Denna holistiska syn på hudvård och företagande är en integrerad del av företagets DNA och genomsyrar allt Weleda gör. Weleda bidrar till samtliga 17 av FNs uppsatta hållbarhetsmål.

Snabbfakta om Weleda:

  • 100 % NATRUE certifierade produkter.
  • Weleda följer och uppfyller samtliga 17 av FN uppsatta hållbarhets- och utvecklingsmål.
  • 81 % av alla plantbaserade ingredienser är ekologiska.
  • 100 % UEBT certifierade. Weleda är ett av två ledande hudvårdsföretag i världen som erhållit den nya UEBT certifieringen för ansvarsfull råvaruutvinning.
  • Weleda har ungefär 248 kvadratkilometer ekologisk och biodynamisk odling världen över – det motsvarar ca
    35 000 fotbollsplaner.
  • Weleda driver de största medicinska trädgårdarna i Europa, där det bl.a. växer över 1 000 olika växtarter som lockat till sig över 50 olika fågelarter och 30 olika bisorter.
  • 100 % återvinningsbar energi används för att driva Weledas produktionsanläggningar i Tyskland, Frankrike och Schweiz.
  • 98 % av allt avfall inom produktionen återanvänds.

Skönhet | Hållbarhet och naturliga ingredienser vid val av hudvårdsprodukter
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login