Genius loci – en invigningsritual på Örebro slott

Av den 14 november, 2018

I samband med öppnandet av Jan Håfströms utställning Barnet i tornet visas en unik performance i utställningen på Örebro slott – Genius Loci. Det är konstnären Lotta Melin, dansare och koreograf som är drivande bakom idé och framförande. Föreställningen kan ses som en invigningsritual för utställningen men också en vägledning till tornrummets själ och platsens ande.

Slottets historia kan man inte komma undan. Röster från det fördolda vill göra sig påminda. Stora avgöranden för Svea rikes historia har utspelat sig i den närbelägna rikssalen och i slottets källarhålor spärrades häxor, tjuvar och förrädare in i väntan på sina straff.

Nu när ett närapå 80-årigt konstnärskap ska ta plats i tornrummet för en lång tid framöver, kan man kan behöva ta lite vägledning av platsens själ, Genius Loci. 

En person i taget blir insläppt i detta tidlösa rum, där dåtid och framtid möts. Konstnären själv står som en slags färjekarl vid entrén. När dessa världar blandas, uppstår inte bara gnissel och lidande utan även skön musik och rörelse. Som inbjuden blir besökaren delaktig i denna unika invigningsritual. Föreställningen framförs lördag 24 november, samma dag som utställningen Barnet i tornet öppnar för allmänheten.

Lotta Melin är konstnär, koreograf och performance artist. Hon har varit verksam i över 30 år och driver .M.A.P. Melin Art Performance. Under åren har hon jobbat och turnerat i över 20 länder och skapat ett större antal verk. I Sverige har de spelats och turnerat på flera scener, till exempel Dansens Hus, MDT, Atalante, Dramaten, Inkonst och Kulturhuset. Lotta Melin har även satt upp flera platsspecifika verk på Konstakademien, Liljevalchs Konsthall och Kungsträdgårdens isbana.


I ensemblen för Genius Loci ingår även:

Teresia Pettersson – Skådespelare och konstnärlig ledare på Ö2 Scenkonst i Stockholm där denna ensemble arbetar vidare våren 2019. Har tidigare arbetat med Lotta Melin med föreställningen ANHALT.

Katarina Eriksson – Dansare och har tidigare arbetat med LM i bl.a. Rörande Diana Palmers försvinnande, på Liljevalch i Stockholm, Buena Muerte, Venedig biennalen

Sandra Medina -Skådespelare och dansare Har arbetart med Lotta Melin i bl.a. Restless legs, på Dansens hus

Robin af Ekenstam– Ljuddesign och har tidigare arbetat med Lotta Melin i bl.a Gare du Nord, på Konstakademien i Stockholm, Embedded, på Sergels torg samt Gruppen Rigmor Mortistillsammans med Lotta Melin och Anna Lindal

Jan Håfström konstnären själv – medverkar också i Genius Loci. Tillsammans med Lotta Melin har han tidigare medverkat i A safe place to die, på Dansens Hus, Rörande Diana Palmers försvinnande, på Liljevalch i Stockholm och Buena Muerte på Venedig biennalen.

Hera af Ekenstam

Joel Håfström 

Genius Loci var i romersk religion en skyddsande för en viss plats. I religiös ikonografi avbildades platsens ande ofta som en figur hållande ett ymnighetshorn, en dryckesskål och/eller en orm. Många romerska altare var uppförda för platsens egen Genius Loci. I vardagsspråk används numera begreppet ofta för att beteckna den specifika atmosfären hos en plats.

Kultur & Musik | Örebro Slott
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login