Fyndet – en utgrävning av vår tid

Av den 13 februari, 2018

Lördagen den 17 februari öppnar utställningen Fyndet – en utgrävning av vår tid på Örebro läns museum.

År 2019 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet. Några människor överlever. Sextusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd i centrala Örebro. På den plats där Krämaren en gång låg hittar de ett lik efter en kvinna från vår tid. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss och förundras över den starka kontroll som konsumtionssamhället hade på individen.

Utställningen är uppbyggt kring en berättelse – en fiktion. Besökaren leds in som genom en tidslins och flyttas sextusen år framåt i tiden. I centrum står Kassandra – den kvinna som Lives hittar när de gör utgrävningen. De hittar en mängd föremål kring henne och genom tolkningar av dessa gör de slutledningar kring Kassandra och hennes tid. Lives – folket som lever här om sextusen år – har en högteknologisk kultur, samtidigt som de på många sätt liknar ett naturfolk. De betraktar oss med nyfiken blick, som med barns ögon, med förvåning och förundran. 

Lives upptäcker bland annat en chat-konversation i Kassandras mobiltelefon. Med ledning av den räknar de ut att hon levde av och för att konsumera. Hon måste ha varit en konsumtionär!

Med hjälp av museets föremålssamlingar, bilder, specialskriven musik och filmer drivs berättelsen vidare. Här finns psykologen som korrigerar människorna in i rätt konsumtionstänkande, men även de konsumtionärer som verkar ha gjort motstånd…

Utställningen Fyndet är inspirerad av boken Så fungerar samhället (2009) av Eric Ericson, Anders Bennysson och Fred Tjernström. Boken liknar en instruktiv bok i samhällskunskap för högstadiet med illustrationer som för tankarna till Jehovas vittnens broschyrer. Den är dock en obarmhärtig kritik av konsumtionssamhället och medborgaren reducerad till konsument, och konsumentens inbillade handlingsfrihet. Eric Ericson har i sitt författarskap ägnat sig åt att utforska samhällets struktur och organisation, bland annat genom postväsendet. Ericsons genombrott som författare kom 2003 med boken Brev till samhället

Utställningen invigs 17 februari kl 14.00 av Christine Keffel och museichef Birgitta Johansen, skådespelaren Gunnar Uddén läser texter på temat framtid och utopier samt delar ur boken Så fungerar samhället.

Fyndet – en utgrävning av vår tid visas på Örebro läns museum 17/2 – 27/5 2018.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login