Friskis&Svettis siktar mot år 2022

Av den 19 mars, 2017

I helgen har Friskis&Svettis-föreningarnas styrelser samlats till årsstämma, årsstämman är idrottsföreningens högsta beslutande organ där bland annat Friskis&Svettis Riks styrelse utses.

2016 ökade antalet medlemmar till nu sammanlagt 548 637 personer. Stämman antog enhälligt den strategi som ska leda Friskis-rörelsen fram till 2022.

– Friskis&Svettis är en utvecklingsorganisation. Med strategin i botten arbetar vi vidare med vårt ändamål, att får så många som möjligt att röra på sig, berättar Karin Nolke Grubbström, generalsekreterare

Friskis&Svettis kommer att arbeta med ett antal utvecklingsområden där digitalisering och mångfald genomsyrar allt.

– Träningen har utvecklats till att vi idag har över 70 träningspass i utbudet. Det ska finns något för var och en som vill träna. Utöver det utmanar vi ständigt vår organisation för att så många som möjligt ska vilja engagera sig i föreningarna, säger Karin Nolke Grubbström. Nu vill vi nå ännu längre och bli världsbäst på engagemang.

Träning & Hälsa | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login