Frihet på Örebro Konserthus

Av den 14 januari, 2017

Musik som är lätt att älska.

Dvořáks symfoni är melodiös, rytmisk och underhållande, fylld av drömmar om frihet. I det väldiga riket Österrike-Ungern byggde Dvoraks musik på hans tjeckiska stolthet.

Brahms, själv invandrad från Hamburg, tog den ungerska folkmusiken till sig, som i sin tur byggde på det romska musikarvet, som melodisk och rytmisk inspiration.

Konserten Frihet kan upplevas på Örebro Konserthus onsdag 18 januari kl. 18.00.

> Mer info här <

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login