Fredric Skargren föreläser om skulpturerna i stadsparken

Av den 20 april, 2019

Varför står denna skulptur här? Den frågan och vem som bestämt det triggade igång Fredric Skargren när han kom till Örebro.

Fredric har läst bl a historia, konstvetenskap och politisk sociologi. Han har skrivit på kultursidor och nu på en bok om Stadsträdgårdens skulpturer. Fredric drivs av nyfikenhet för att ta reda på historien bakom enskilda verk och försöka tolka dem. Vilka former och symboler omger oss och vilka beslut som avgjort hur vår stad ser ut berättar Fredric om i föreläsningen.

Fredric Skargren om föreläsningen:
Föreläsningen utgår från mitt arbete om den unika samling 20 skulpturer som vuxit fram i Örebros Stadspark mellan åren 1953 och 2018. Underlaget till föreläsningen bygger på arkivmaterial från Örebro stadsarkiv och Arkivcentrum från de senaste 70 åren tillsammans med kunskap från fackböcker och dagstidningsartiklar.

Föreläsningen utgår från ett urval av de 20 skulpturerna och de kommer betraktas från två perspektiv: dels historien om hur de kom till, dels en analys med förslag på hur man kan tolka dem. Därutöver diskuterar jag kring en samlad historisk bild av hur och varför man har valt skulpturer under åren varvat med olika fakta om verken. Jag kommer också passa på att kort reflektera kring fenomenet offentliga skulpturer, utifrån vad som har skrivits om detta inom konstvetenskapen.

Föreläsningen äger rum i Örebro Konsthall den 25 April klockan 18:30.

» Mer info här «

Kultur | Örebros Stadspark
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login