Föreläsning om Filmpubliken i Sverige

Av den 4 oktober, 2019

Åsa Jernudd, forskare i filmvetenskap, föreläser den 10 Oktober i Forumhuset på Örebro Universitet om: filmpubliken i Sverige under biografens storhetstid och tillbakagång .

Vilket är ditt första minne av att se på film? Minns du någon särskild biograf? De här frågorna ställs till personer födda under andra världskriget i ett pågående forskningsprojekt om filmen och biografens plats i vardagslivet på 1950- och 1960-talet.

Den tiden är inte så långt borta, ändå finns få spår av den i de arkiv som har till syfte att värna vårt kulturarv.

Forskare Åsa Jernudd berättar om projektet som vill samla minnen och berättelser från den här tiden och ge nya perspektiv på den svenska filmhistorien och filmkulturen.

» Mer info här «

Nöje | Föreläsning om Filmpubliken i Sverige
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login