Föreläsning om epidemier och dödsorsaker i gången tid

Av den 2 oktober, 2019

Tisdag 22 oktober kl 18:00 föreläser Calle Lindström (Linde Bergslags Släktforskarförening) om ”Vad dog man av förr? Om epidemier och dödsorsaker i gången tid”.

Föreläsningen är öppen för alla intresserade och hålls på Lindesbergs Stadsbibliotek.

Förr var döden ständigt närvarande. Det var en hög barnadödlighet och medellivslängden var låg. Epidemier och olika sjukdomar skördade många liv. Farsoter drog över vårt land och behandlingar och medicinerna var få. I dödböckerna finner vi också många, för oss, obekanta dödsorsaker. Föreläsningen försöker att beskriva dessa skeenden, om farsoter, hungersnöd och att tolka noteringarna i dödböckerna.

Linde Bergslags Släktforskarförening håller nästa föreläsning 19 november då Ann-Charlotte Laudon Tegerhult talar om: ”De foro från gård och hem – varthän” – en flyttlängd berättar.

» Mer info här «

Nöje | Föreläsning om epidemier och dödsorsaker i gången tid
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login