Föreläsning – Att samtala med sin tonåring hos Medborgarskolan

Av den 10 oktober, 2020
Foto: Medborgarskolan

Du vet hur du ska göra, men ibland glömmer du, lär dig att minska konflikter och få bättre relation, en föreläsning med grund i MI.

Få redskap som minskar konflikt, ökar motivation, banar väg för mindre irritation, skapar kvalitet i småprat. Stora saker kan hända i det lilla samtalet.

Det kan vara så att du egentligen vet hur du ska göra, men ibland räcker inte tålamodet till eller samtalet kollapsar i bråk. Eller att du inte vet hur du ska nå fram. Ni är båda människor och konflikt är helt okej. Det går att öva sig i att minska konflikter och få ett mjukare samtal.

Förbättra relationen till din tonåring eller andra med MI (Motiverande Samtal Motivational Interviewing).

MI är en icke-konfrontativ samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta olika typer av förändringsprocesser. Det är ett förhållningssätt och ett sätt att kommunicera där målet är att låta mottagaren själv hitta sin motivation till förändring, tilltro på sig själv och upplevelsen av en trygg samtalsmiljö.

MI kan användas närhelst du möter en annan människa och är grunden i denna föreläsning.

Föreläsning – Att samtala med sin tonåring hos Medborgarskolan Torsdag 15 Oktober!

» Mer information här «

Hälsa | Föreläsning – Att samtala med sin tonåring hos Medborgarskolan
Örebroguiden

Källa Medborgarskolan

You must be logged in to post a comment Login