Fiskepremiär i Svartån 17 maj – välkomna alla fiskeentusiaster

Av den 14 maj, 2018
Foto: Calle Bredberg, Marcus Lundstedt /Scandinav Bildbyrå

Välkommen på fiskepremiär i Svartån torsdagen den 17 maj – Örebro kommun, tillsammans med Sportfiskarna i Örebro, planterar ut regnbåge.

Tid och plats
Torsdagen den 17 maj, kl. 16, är det fiskepremiär i Svartån vid Karolinska gymnasiet.

Invigningstalare är Jonas Håård (S), Fritidsnämndens ordförande.


Fiske
Utmed Svartån finns många möjligheter till fiske. Regnbågsöring släpps i varje år i Svartån. Där finns bl. a. även gädda, abborre, braxen och mört. Du får fiska gratis hela året från dammbordet i Karlslund till Svartåns utlopp i Hemfjärden.

Fiskeregler….

Reglerna gäller för det fria fisket i Svartån mellan dammbordet i Karlslund och utflödet i Hemfjärden.

Begränsningar i hur och vad du kan fiska

 • fiske är tillåtet med endast ett handredskap (spinn-, haspel-, met-, flug- eller pimpelspö) per person
 • handredskapet får ha endast ett krokförsett bete
 • vadning i samband med fiske är inte tillåtet
 • dragrodd och trolling (släpande av bete efter motordriven båt) är inte tillåtet
 • högst tre laxartade fiskar (regnbågsöring) får fångas per person och kalenderdygn
 • minimimått för gös är 45 cm och gös under detta mått ska omedelbart tillbaks
 • fiske med nät och kastnät är förbjudet
 • fiske efter ål och kräftor är förbjudet året runt och fiske efter asp är förbjudet under perioden 1 mars–31 maj.

Begränsningar i fiskeplatser

Det är inte tillåtet att fiska:

 • från broar och dammbord
 • från Södra och Norra Strandgatan och Engelbrektsgatan
 • i Karlslundsfallen mellan dammen och kraftverkskanalens utlopp i ån
 • från Slussen till Bygärdesbäcken under perioden 1 mars–31 maj intill
 • i fisktrapporna (skyltat)
 • från någon av Svartåns sidor, från bron till Hästhagen till uppströms badplatsen.

Tänk på att ta hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar när du fiskar!

Källa: orebro.se

Nöje | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login