Finland finns inom mig – utställning på Örebro läns museum

Av den 11 januari, 2018
Fotograf: Agnes Thor. Bilden heter Niin kuin vesi, päivä valuu päältäni "Som vatten rinner dagen av en". Lollo knöt mig en bastukvast, Vihta eller Vasta på finska (beroende på vilken metod den knyts med).

Vuokko, Lollo, Jaana, Olavi, Vihtori, Leena och Timo, Oili, Sarita, Dimitri och Tuomo – nu har de berättat sin historia. Vi får ta del av den i utställningen Finland finns inom mig, som öppnade på Örebro läns museum onsdagen den 6 december, på 100-årsdagen av den finska självständigheten.

Sverige-finnarnas historia är lång – från skogsfinnar med svedjebruk, till arbetskraftsinvandring, krigsår och så den moderna tidens globala värld.

Journalisten Lisbeth Axelsson har under våren och sommaren 2017 gjort tio intervjuer med personer av sverigefinskt ursprung.  

Fotografen Agnes Thor arbetar med att skapa visuella essäer, och har använt intervjuerna som grundmaterial till utställningen. Bilderna speglar olika delar av det sverigefinska kulturarvet eller baseras löst på de intervjuades livsberättelser. Med bild och ljud vill Thor skapa en visuell väv av minnen och nutiden.

Personerna som medverkat i projektet representerar ett urval av av olika åldrar och olika generationer sverigefinnar. Några är födda i Finland, andra har far- eller morföräldrar som invandrat under 1900-talet. I utställningen lyfts frågor kring hur etnisk identitet utformas och omformas, och vad som blir kvar genom generationerna.

Intervjuerna kommer att bevaras av ArkivCentrum Örebro län. Utställningen visas på Örebro läns museum till och med den 25 februari 2018. Utställningen är ett samarbete med Finska förvaltningsområdet Region Örebro län och Örebro kommun samt ArkivCentrum Örebro län.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login