Fiber tar Fellingsbro in i framtiden

Av den 2 november, 2018
Ett fotoarkiv värt att spara, förvara och dela, tack vare snabbare fiberuppkoppling till Hembygdsföningen i Fellingsbro är det nu möjligt.

Bergslagens Sparbank har via ägarstiftelsen delat ut 10 000 kronor till Fellingsbro hembygds- och fornminnesförening och för pengarna har bredband via fiber installerats i föreningens bygdegård. Syftet är främst att kunna göra föreningens mycket omfångsrika bildarkiv tillgängligt för allmänheten.

– För oss är det viktigt att bygdens historia bevaras och att invånarna här kan blicka bakåt, säger Karl-Arne Löthgren, ordförande i Fellingsbro hembygdsförening sedan 2008. Många håller på med släktforskning och då är våra arkiv en ovärderlig källa.

Här finns 15 000 foton, bland annat av kända fotografen Sven Olov Axelsson, som nu alla ska digitaliseras. Genom att fiber installerats i hembygdsföreningens byggnad kan den också bli intressant att hyra för andra verksamheter, som till exempel SFI.

– Tack vare det här bidraget från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse kan vi bevara vårt fantastiska arkiv även för framtida generationer, säger Karl-Arne Löthgren.

Kultur & Musik | Fellingsbro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login