Festen Inte som du tror den 17 maj

Av den 13 maj, 2019
Årets huvudartist är Idolvinnaren Sebastian Walldén (Foto: Tove Floss).

Trenden håller i sig: Fler ungdomar vill bli konfirmander i Örebro.

År 2012 hade Örebro pastorat sammanlagt 146 konfirmander. Under 2018 var det 216. ”Intresset för konfirmation i Örebro pastorat har vänt” säger Kent Karlson, präst i Olaus Petri församling.

Den 17 maj genomförs festen ”Inte som du tror” i Örebro för sjunde året i rad och som vanligt är det ungdomarna som står i fokus, berättar Kent Karlson:

Vi bjuder in både våra nuvarande konfirmander och de ungdomar i våra åtta församlingar som ska börja åttan i höst. Det här är deras fest. För de nuvarande konfirmanderna är festen en belöning, en del av deras målgång. De har ju ägnat ett år åt att grubbla över livets stora frågor och samtidigt vuxit som människor och i maj är det konfirmation och final. Det är värt en riktig fest, tycker vi.

För de ungdomar som ska börja åttan i höst är festen en möjlighet att komma och kolla läget. Vad är konfa, vilka grupper finns det, hur verkar ledarna vara, vad tycker de tidigare konfirmanderna? Hemma sitter kanske mamma och pappa med sina bilder av kyrka och konfirmation, som inte alltid stämmer med hur det ser ut idag.

Konfirmation är inte som du tror
I Örebro pastorat konfirmerades 26,7 % av 15-åringarna år 2012, om man enbart ser till gruppen medlemmar. År 2018 hade siffran stigit till 34,3 % och satsningen ”Inte som du tror” har bidragit till den ökningen, anser Marie Westling, församlingspedagog i Nikolai församling.

Ja, absolut. Redan tidigare gjordes ett jättebra konfirmandarbete runt om i våra åtta församlingar och ungdomarna var jättenöjda. Grejen med ”Inte som du tror” är att vi lyckats få fram och förklara just det.

Över 10 nya grupper startar i höst
I höst startar Svenska kyrkan i Örebro pastorat över 10 nya konfagrupper med olika teman och inriktningar – exempelvis Gaming, Ridläger och Hockey, för att bara nämna några.

Ledare för alla grupper finns med under årets konfirmandfest den 17 maj, då Sebastian Walldén, 2018 års Idolvinnare, är huvudartist. Festivalområdet utanför kyrkan slår upp portarna 18.00. Ca 18.30 är det insläpp till Sebastian Walldéns exklusiva framträdande inne i kyrkan (under spelningen är aktiviteterna på festivalområdet stängda). När Sebastian sjungit klart börjar DJ Fröding & Ståhl spela utanför kyrkan och det är åter full aktivitet på festivalområdet fram till kl 21.00 då festen är slut.

Missa inte Festen Inte som du tror Fredag den 17 Maj 2019 i och runt S:t Nicolai Kyrka.

Film från förra årets fest – Konfafesten ”Inte som du tror” 2018 med Anton Hagman.

Nöje | Festen Inte som du tror den 17 maj
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login