Fem snabba tips för dig som ska på en intervju

Av den 20 april, 2017

Intervjun är ett steg närmare uppdraget. Kundens målsättning är att få trygghet i att du är den personen som passar bäst både socialt och tekniskt för uppdraget.

De intervjuar ofta flera kandidater för samma uppdrag och i de flesta fall har samtliga kandidater liknande kunskapsbas inom området. Den sociala kompetensen samt förmågan att förmedla sina kunskaper är ofta det som avgör om man får uppdraget eller ej. 

KeyMan har sammanställt några punkter att tänka på inför intervjun:

1. Viktigast av allt är att du är dig själv, men läs alltid på uppdragsbeskrivningen så att du har koll på uppdraget och vilka krav som ställs.

2. Förbered dig på att ingående beskriva de projekt du har arbetat med som mest liknar det uppdrag intervjun avser samt vilken roll du hade i dessa.

3. Förbered gärna egna relevanta frågor om uppdraget/projektet. Läs gärna på om kundens företag på deras hemsida.

4. Förbered dig på frågor om dina positiva-/mindre bra egenskaper som individ.

5. Förbered en kort presentation om dig själv, fritidsintressen osv. Sist men inte minst, glöm inte papper och penna så att du kan föra anteckningar.

Tips
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login