”Ett val” av Leia

Av den 3 augusti, 2019

Ett val
Ditt val
Vad som händer
Ögonblick som dödar
Vem vet
1972
Landet Chile
Mannen Pinochet
Bara ett av alla
Händelsers exempel
Under årtionden
Ändå här idag
Valet…
Jag kan tycka
Att just detta
Att du har
Ett val
Används i term
Alldeles för enkelt
Alla har inte
En möjlighet
Till ett val
Till ett bättre liv
Under hot
Under krav
Psykisk ohälsa
Där är valen
Helt annorlunda
Ibland kan
Så kallade
Självhjälpsgrupper
Experter
Myndigheter
Självgoda människor
Göra ordet val
Så förenklat
I teori
Kanske omöjlig
I praktiken
Vem hjälper vi då…..
Ingen är felfri
Eller perfekt
Inom brottets värld
Inom idrottens värld
Finns ingen perfekt
En människa
Är just det
En människa
Ingen är felfri
Eller perfekt
Inte inom vården
Inte hos individen
Ett val
Ditt val
Mitt val
Så mycket spelar in
Liggandes på rygg
Ett vapen i pannan
Liggandes på rygg
Fastspänd på psyket
Var är valet
Mina vänner
Det fina valet
Finns inte
Inte där
Som på så
Många andra platser
Eller situationer
Är valet där
Ett kravfyllt val

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login