”Ett rinnande vatten” av Leia

Av den 11 juni, 2020

Ett rinnande vatten
Ett rent källvatten
Mycket gott
Mycket rent
Samtidigt i en tanke
Det är ingen lyxvara
Utan….
Om vi tänker efter
En daglig nödvändighet
Det är ett driv
För våra sinnen
Att nå dit
Våra sinners driv
En överlevnad
En instinkt
Att vi skall dit
Till….
Ett renande vatten
Där bäckar
Rinner iväg
Med….
Friska klara dofter

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login