Ett glas köttfritt tack

Av den 21 mars, 2019

Naturvin, ekologiskt vin, veganvin. Etiketterna på vinflaskorna blir allt fler och svårare att tyda. Vinexperten Jens Dolk hjälper oss att reda ut vad som är vad.

Vi börjar med naturvin. Ett modernt fenomen – kan det tyckas. Faktum är att naturviner har funnits sedan vintillverkningens begynnelse. Det finns inget regelverk för vinerna, men gemensamt för dem är att de framställs med liten yttre påverkan. På odlingarna förekommer inget bekämpningsmedel eller konstgödsel. Under tillverkningen får vinet spontanjäsa med naturlig jäst. Vinerna filtreras inte, lagras inte på ekfat och endast en minimal mängd svavel tillsätts.

Jens förklarar att tillsatserna, framför allt svavlet, ligger till grund för debatten kring naturviner. I vintillverkning används svavel både som konserveringsmedel och som stabilisator. Eftersom naturvinsproducenter undviker svavel blir vinerna mer instabila. Naturviner kan till och med variera från flaska till flaska.

– Idén är ju rätt. Att påverka så lite som möjligt. Men smaken blir ju otroligt annorlunda.

Ekologiska viner har liknande begränsningar som naturviner, även om de är mindre strikta. Druvorna ska vara ekologiskt odlade, utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Däremot är användningen av svavel, tillsatser och processmedel tillåten – men kraftigt begränsad. För några år sedan räckte det att vinet bestod av ekologiskt odlade druvor för att få kallas ekologiskt. Numera måste båda kraven vara uppfyllda. Därför särskiljs ekologiskt vin från ekologiskt odlat vin.

Jens tycker att det är lite märkligt att vi idag talar om ekologisk odling och ekologiskt vin som något speciellt.

– Backar vi bandet 60 år så var ju alla viner ekologiska, säger han.

Så är det. Kemiska bekämpningsmedel kom först med det moderna jordbruket i mitten av 1900-talet. Förr i tiden användes naturliga ämnen, såsom kopparsulfat och svavel, för att hålla skadedjur och ogräs borta. Något annat som har förändrats är sättet att klarna vin. Förr var det vanligt att använda produkter från djurriket för att fånga upp orenheter i vinet. Inte kött – men till exempel äggvita, gelatin eller mjölkprotein. Vissa vinhus använder den här metoden fortfarande. Betydligt vanligare är att klarna vinet med hjälp av finmaskiga filter. Det här är en positiv nyhet för vegetarianer och veganer, eftersom inte ett spår av animalier gömmer sig i de nya vinerna.

NATURVIN
Det finns i dagsläget ingen officiell definition av naturvin, utan det är upp till varje vinproducent att använda beteckningen. Förenklat handlar det om att vinet ska ha påverkats så lite som möjligt under framställningen. Ekologisk odling, inga tillsatser och endast naturlig jäst.

EKOLOGISKT VIN
För att ett vin ska få kallas ekologiskt måste två krav vara uppfyllda. Dels ska druvorna
vara ekologiskt odlade, utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Dels är mängden
tillsatser och svavel i vinet kraftigt begränsad.

VEGANVIN
Vissa viner klarnas med hjälp av äggvita, gelatin eller mjölkprotein. Ämnet är borttaget i den färdiga flaskan, men i teorin kan det finnas mikroskopiska spår. Den som vill undvika dessa ska titta efter veganmärkta viner i hyllan.

Dryck | Naturvin
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login