Espresso House

Till Espresso House kommer alla sorters människor för att njuta en god kopp kaffe i en skön miljö. Det är troligtvis den kombinationen som gjort Espresso House till en av de snabbast växande kaffekedjorna i Europa.

Espresso House finns på två ställen i Örebro:

Köpmangatan 5
702 10 Örebro
Tele. 010-510-1193

Marieberg
Säljarvägen 1:149
702 36 Örebro
Tele. 010-510-1165

Vi har inga små ambitioner. Vi vill helt kort förmedla världens bästa kaffeupplevelser till världens bästa gäster. Vare sig mer eller mindre.

Det säger sig självt: om man har ambitionen att ge den bästa upplevelsen av kaffe till en nöjd gäst så måste man kunna erbjuda riktigt bra kaffe i en trevlig miljö. Och en trevlig miljö skapar man genom att ha fina coffee shops. Men det är 100 gånger viktigare att ha världens bästa personal.

Kaffe…
Riktigt bra kaffe ska naturligtvis smaka gott. Det ska också leva upp till flera andra förväntningar. Det ska gärna vara ekologiskt odlat och det ska tas fram i en miljö där de som arbetar med kaffet gör så under bra former. På Espresso House jagar vi inte efter beteckningar eller stämplar. Däremot köper vi vårt kaffe från producenter som vi vet delar våra värderingar och som, liksom vi, strävar efter att allt kaffe ska produceras så ekologiskt och rättvist som möjligt.
Därför köper vi enbart så kallat single estate-kaffe: kaffe som odlats av en enskild odlare där vi har full koll och spårbarhet på varenda böna. Vi kallar det transparens och känner oss därför trygga med att det kaffe vi serverar är bra i alla aspekter. Utan att tumma på kvalitén.

Hitta till Espresso House >>