Erikagården

Erikagården låg tidigare på Gamla gatan 13 och uppfördes förmodligen på 1700-talet.

Huset är knuttimrat och byggt i en vinkel och i vinkeln finns inkörsporten till gården, brädfodringen är från mitten av 1800-talet. Huset har fått sitt namn av en jungfru Erika, ordet jungfru kan betyda många olika saker, under 1700- och 1800-talen var det en titel för tjänarinnor som arbetade i förnämare hus.

Husen låg oftast i städer som t.ex. Örebro. Om Erika istället hade levt före 1700-talet hade ”jungfru” visat att hon var en ogift kvinna och då med innebörden orörd – ”virgo intacta”!

Info.
Erikagården
Cajsa Wargs Torg
Wadköping

Hitta till Erikagården >>