”Era innersta drömmar” av Leia

Av den 24 juli, 2019

Era innersta drömmar
I en verklighet
Där de blinda
De döva
Bär det intelligenta
I en dröm
Finns de öppna
Finns de gömda
Men..
Finns kvällens Kung
Finns nattens drottning
Jag ser
Alla sorter
Unga män av börd
Såsom sjömän
Såsom soldater
Ni kvinnor
Utklädda till allt
Ni inte är
En dans
En dödstango
Som avslöjar
Era innersta hemligheter
Mörkret sänker sig
En däven dammdoft
Vilar över stanken
Från en förbannelse
Det finns alltid
En fientlighet
Till ett besök
Som inrättning
Likt drömmen

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login