Endast 21 procent tycker att notan ska splittas på första dejten

Av den 30 mars, 2018

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Men hur jämställt är det egentligen när notan ska betalas på första dejten? En ny undersökning från happn bland svenska singlar avslöjar att endast en av fem tycker att notan borde splittas lika. Män och kvinnor verkar dock ha olika uppfattning om vem som vanligtvis betalar.

Ett vanligt dilemma för många singlar är vem som ska plocka upp notan för exempelvis en middag, bio eller drink under en dejt. I en ny undersökning har happn därför tagit reda på vem som vanligtvis betalar notan på första dejten. Och resultatet visar att det fortfarande finns en hel del meningsskiljaktigheter kring detta. Mer än hälften av kvinnorna säger att notan oftast delas lika, medan en av tre säger att deras dejter oftast betalar. Samtidigt svarar så många som 62 procent av männen att det är dem som vanligtvis betalar.

Dock anser 43 procent av både kvinnorna och männen att det inte finns någon regel för vem som ska betala på första dejten. En av fem anser att notan bör delas lika och 21 procent anser att männen ska betala. Endast en procent anser att kvinnor bör ta notan på första dejten.

Enligt respondenterna i undersökningen är de vanligaste anledningarna till att betala en hel nota att man vill göra ett gott intryck eller för att det helt enkelt känns bra. 24 procent av männen bekostar dock ofta sina dejter för att de upplever att det förväntas av dem. Det är något kvinnor inte känner förväntas av dem i lika hög utsträckning.

– Dejtingappar har haft en stor påverkan på sättet människor interagerar med varandra. Tekniken har gjort att det är enklare än någonsin att ta initiativ till att träffa andra. happn gör det möjligt för män och kvinnor att interagera på lika villkor. Vår undersökning visar dock att det fortfarande finns olika förväntningar när de ses i verkliga livet. Typiska könsroller och stereotyper finns fortfarande närvarande i mötet, säger Claire Certain, Head of Trends på happn.

Nöje
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login