”En stund” av Leia

Av den 20 april, 2019

En stund
Stannar till
Framför mig
Det vildslagna fältet
Det gamla stängslet
Den rostiga taggtråden
Bortanför fältet
Vattnet… det stora mörka
Toner i mörkt blått till svart
Den slitna gamla kanonen
Riktad mot vattnet
Står bara där
Förgyller sin pension där
Vilat i över hundra år
Efter att i alla väder
Skjutit iväg sitt mod
Sin rädsla
För ett försvar
Där de onda
Stal föda
Där de goda
Förslavades av högre rang
Där de små
Bad om förlåt
På knä till överheten
Likt idag
I annan form
Bakom ett riktat vapen
Döljer sig
En bräcklig förtröstan
Av
Att ensam har rätt

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login