En dag för seniorer som vill inspirera till ett hälsosamt åldrande

Av den 29 mars, 2018

En dag för seniorer som vill inspirera till ett hälsosamt åldrande genom goda vanor och samtal.

Onsdagen den 11 april anordnas en kostnadsfri kursdag på temat det hälsosamma åldrandet i Bergslagskyrkan i Nora med syfte att ge tillfälle till inspiration och erfarenhetsutbyte.

Medverkar under dagen gör Susann Cederlund – folkhälsoutvecklare i de Norra länsdelarna, Berit Carlström – erfaren samtalsledare och inspiratör till goda samtal, Erik Hellmén – specialist inom kost, träning och hälsa, samt olika lokala hälsofrämjande aktörer. Dagen är ett samarrangemang mellan Studieförbundet Bilda, Folkhälsoteamet i Norra Örebro län, St. Lukas i Örebro och Bergslagskyrkan i Nora.

Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda:
”Ingen växer utan möten” brukar vi säga på Studieförbun­det Bilda. Ett utvecklande samtal i en studiecirkel kan ha en stor betydelse för ett hälsosamt åldrande.Mötesplatser, bildning och samtal är dessutom av yttersta vikt för sammanhållningen i samhället. Genom kursdagen vill vi ge människor redskap att påverka sin egen livssituation och hälsa.

Kultur & Musik | Nora
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login