”En ångers visselpipa” av Leia

Av den 7 februari, 2020

En ångers visselpipa
En ångers natt
Jag skall stoppa den
En ångers natt
Inte lyssna
Inte höra
Den desperata visselpipan
Vars ljud tjuter 
Så skarpt
Så fylld av jakt
Skriker den av frossa
För att nå
Oss små
Oss ledsna
För att ge sin gåva
Ett hatets present
En ångers natt
Om ni inte sett mig
Om ni inte hört mig
Vissla inte efter mig
Låt mig få vara ifred
Om så i fantasi
Om så i verklighet 
Ni behöver inte tjuta
Fanatisk i er vissla 
Jag känner det ändå
Huggen i ryggen
De når mig 
Om så vilket skydd
Vilket leende som finns
Jag tänker 
Att där efter våren
Sommarens famntag
Hösten är här
En ångers natt
Med en storm
Kraftig vind
Långt västerifrån
Jag ser dimman
Jag stänger av alla ljud
Jag skall stoppa den
En ångers natt
Jag blev lämnad ensam
I allt mod
En skakande rädsla 
Över att inte veta
Att förstå
Jag lyssnar inte
Jag vaktar
Jag släpper inte in
En ångers natt

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login