Drömsommarjobbet börjar snart

Av den 19 juni, 2019
Dekorerad tunnel från ett tidigare projekt med feriepraktikanter.

24 ungdomar har fått jobb som konstnärer i sommar och ska måla om tre av Örebros tunnlar. På så sätt blir miljön vackrare, tryggare och de själva får möjlighet att få utlopp för sin kreativitet.

Det är tre cykel- och gångtunnlar som det satsas på i sommar i samarbeten mellan bland annat Örebro kommun, Region Örebro län, partnerskapet, Örebrobostäder och lokala föreningar. Två av tunnlarna finansieras genom medel från Boverket. Örebro konsthall projektleder och har anlitat konstnärer till tunnlarna.

Tanken är att ungdomarna ska få vara med och jobba med en konstnär i en konstnärlig process. Fokus ligger i ytterområden för att utöka den offentliga konsten där det inte finns så mycket. Brickebacken är ett av de utvalda områdena och där finns ingen offentlig konst alls i dag till exempel, säger Anna-Karin Wulgué chef på Örebro konsthall.

Det blir tre tunnlar med olika karaktär. I Brickebacken görs ett helt nytt konstverk och där är det feriepraktikanter från region Örebro län som deltar. Förutom en tunnel ska de också måla om en container som står i Saxonparken.

I Varberga blir det ett konstpedagogiskt projekt där Vox-föreningens feriepraktikanter ska delta i att restaurera ett befintligt verk. Det gjordes av Örebrokonstnären Dragan Rajkovic tillsammans med ungdomar för 30 år sedan och precis som då kommer ungdomarna också få skapa något i anslutning till Varberga centrum.

Mellan Oxhagen, Varberga och Markbacken finns en gång- och cykeltunnel som ungdomar kommer få vara med och skissa och sedan motivmåla. Det är Örebrobostäder som är huvudansvarig för den tunneln.

Tunnlar upplevs ofta som otrygga. Det konsten kan bidra med här är att öka den upplevda tryggheten i det offentliga rummet. VI har sett på andra ställen att det också bidrar till minskad skadegörelse när man genomfört sådana här projekt, säger Anna-Karin Wulgué.

Det blir cirka åtta ungdomar i varje projekt och de tre konstnärer som ska projektleda är:

  • Anja Blom (Brickebacken)
  • Alexander Creuz (Öbo-tunneln i Varberga/Oxhagen/Markbacken)
  • Jesper Blåder (Varberga)

Kultur | Drömsommarjobbet börjar snart
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login