”Vi människor” av Leia

Av den 7 oktober, 2020

Vi människor
Vi, de sadlade
Utforskar
Söker
Det är inte alltid
Som
Vi vet våra mål
Vårt utforskande
Vårt sökande
Leder oss
Någonstans
Eller
Ingenstans
Låt det följa
Hjärta
Och
Förstånd
Inte falla offer
För girighet
Låt det tillåta
Mänsklighet
Låt det vara
Och
Bestå
Vara
En del av livet

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login