”Utanför ramen” av Leia

Av den 14 november, 2020

Utanför ramen
Lever
Tavlans innehåll
Av torkad färg
Rinner bilden bort
Där utanför
I otrygghet
Spolieras ramens skydd
Där innanför
Lever
Tryggheten i episoder
Stanna där
Se fara
Inte åka
Utanför
Där innanför
Ser du
Där andas du
Du tar ömsint på ramen
Känner dess kraft
Tar bort din hand
Känner upplevelse
Stilla
Är det
Där innanför

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login