Dikten – Timmars fart

Av den 22 november, 2016

Timmars fart
Bärande is
Värme i rörelse
Efter all hastighet
Ett lugn
Där ett glimrade steg
Att invänta natten
Väntan når mål
När väntan
Ser ljus
I nattens mörker
Den är verklig
För det innersta
Synligt
Kännbart
Natten har ett slut
Det visar sig
För reell är dagen
Den finns
I verkligheten

leiaLeia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login