”Stadens skogspark” av Leia

Av den 17 december, 2020

Stadens skogspark
Ljuvlig….
Mystisk….
Den är gammal
Denna oas av träd
Ingen urskog
Dock
En gammal skog
Har
Historisk rikedom skapat detta vackra
Eller
Har
De fattiga händerna grävt här
Stora träd
Med
Många års trofasthet
Träd i olika storlekar
I olika skepnader
Beroende på årstid
De vet
Träden viskar
De har ett hemligt språk
De skyddar mig
Från
Nederbörd, blåst, kyla
Från
Det onda
De viker sin stolthet
Skapar sin skyddande slöja
Jag kan vandra vidare

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login