”Själen bemästrar” av Leia

Av den 13 december, 2020

Själen bemästrar
Vems skor….
Går man i ….
Man finns
Var
Vem äger….
I svag känsla
Uppgiven
I stark känsla
Drift
Liv
En föreställning
Någonting att ta på
Försäljning
Varor i kiosken
Närhet till salu
För själen
Priset
De kluvna fingrarna
Okunskap
Gatloppets hovar
Slår i lera
Ren lera
Mjuk i själen

Leia, Kultur  | Dikten
Örebroguide

You must be logged in to post a comment Login