”Promenad efter strömmen” av Leia

Av den 29 november, 2020

Promenad efter strömmen
På denna sida
En mäklares paradis
Stora eleganta hus
Utsikt över vattnet
Vackert promenadstråk
Människor i rörelse
Änder i grupperingar
Visar upp sig
Lever i fin värld
Livslust
På andra sidan strömmen
Ett olyckligt stort hus
Ett gult hus
Fängelset
Murar och stängsel
En annan värld
Där innanför
Många mäns öde
Många tårar har fällts
Ångestfyllda hålor
Händer som aldrig nådde
Ser även
Fabriksbyggnaderna
De historiska
Fyllda av lagliga slavar
De anrika
Blod, svett och tårar
Byggnader
Som
Skapat rikedom
Ur fattigdom
Människors slit
För
En form
Av normalitet
Mitt i allt
De ståtliga träden
Vattendragen
De natursköna forsarna
De små vattenfallen
Forsarna, vattenfallen
Dess kampfyllda sång
I vingslag av historik
Lever lilla jag
I nu

Leia, Kultur  | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login