”På gammal mark” av Leia

Av den 14 december, 2020

På gammal mark
Nya hus
Förändringar
I tärningens kast
En siffra
Som talar sitt språk
Där jag en gång gick
Går någon annan
Där jag nu går
Har någon annan gått
Avtagna masker
Ger människor ansikten

Leia, Kultur  | Dikten
Örebroguide

You must be logged in to post a comment Login