”När jag lyssnar” av Leia

Av den 5 oktober, 2020

När jag lyssnar
Uppmärksammat
På djurens läten
På trädens sus
På vattnets porlande
På vindens vinande
Eller
På åskans dån
Då hör jag
Att de vittnar
Om en stark enhet
Den yttersta visdomen
Den högsta rättvisan

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login