”När jag blundar” av Leia

Av den 7 november, 2020

När jag blundar
Ser jag livet
Livet det gåtfulla
Livet en gåva
Livet är en resa
Ingen yttre resa
Utom
En inre resa
En själslig resa
En gåtfull gåva

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login