”När jag är därute” av Leia

Av den 4 maj, 2020

När jag är därute
I
Dödsskuggans land
Vill jag helst
Skjuta upp
Firandet av livet
Jag vill vänta
Tills jag kommit ut därifrån
Från dödsskuggans land
Är jag uppriven
Och
Disharmonisk
Jag är trött, upptagen
I mig själv, negativt
När
Jag väl är därifrån
Från dödsskuggans land
Blir det ljusare
Jag återvinner
Samling och jämvikt

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login