”Någonstans därute” av Leia

Av den 25 november, 2020

Någonstans därute
I kyla
Pågår en kamp
En människas kamp
För att nå värme
Ett lugn
För att nå sin egna värdighet
En inre trygg andning
På slagfält
Där otrygga vapen
Leker med liv
Där kampen
Lyser i ögonen
Där vill ingen vara
Ändå finns liv där
Överlägset leder det onda
Insikt och doft
Av överlevnad
Sprids i led
I led av osäkerhet
Av
De som bär
Otrygga vapen
Allt i ett försvar
Som bara finns

Leia, Kultur  | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login