”Med förståelse” av Leia

Av den 8 september, 2020

Med förståelse
Möter jag skymningen
Del av mig lever
Del av mig minns
Det fina
Det otäcka
Det smärtsamma
I liv
Finns det rörelse
I mitt stearinljus
Glöder
Livets eggande låga

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login