”I tålamod” av Leia

Av den 22 augusti, 2020

I tålamod
Finns hopp
Som
I fågelungens vingar
Som
Inte bär
I dess svaga rop
Som
Inte hörs
Utsatt
Hot
En fara
En längtan
Vila med tanke
I händelse
Vingar lyfts
I blå himmel
Vingar bär
Fågelungens kvitter
Sprids
Budskap förs vidare
Ur tålamodets gunga
Skapas bärande vingar

Leia, Kultur | Dikt
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login