”I människor” av Leia

Av den 19 juli, 2020
"I människor"
av Leia

I människor
Finns resurser
Resurser kan bortslösas
Resurser kan användas
Valet är fritt
Tillit
Mod och klokhet
Beslut
En gåva
Resurser växer
Resurser
Att använda
För varandra
Till varandra

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login