”I en frånvaro” av Leia

Av den 26 november, 2020

I en frånvaro
I en storm
Plötslig värme
Ögon, händer
Känsla
En förståelse
Gång över grus
De ångestfyllda
De tyngfyllda
De lättas
Själar kan väckas
De bortglömda
Hjärtan kan läkas
De sårbara
I ett skådespel
I en kortleks giv
Där i allt
Vän funnen
I det gångbara
En hand
Ett hjärta
Där i allt
Himlen
Ett stjärnfall
En byggnad
Av sitt egna flöde
Förståelse
Som finns
Som är varm
Stormar
Ger
Det fina värme
En lugn värme
Där själ
Där hjärta
Är i känslan
Hand i hand

Leia, Kultur  | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login