Dikten – Hos de behövande

Av den 22 december, 2016

Hos de behövande
De svaga
De försvarslösa
De avrättas
Själsligt
Hjärtan rostar
Drömmar försvinner
I paragrafer
I höga ryttares lagar
Ett myndighetsförakt
Dokument i kuvert
Oläsbar sanning
Av oförstående dömd
Hos de försvarslösa
Egen sanning
Utanför detta land
Under beskydd
Falska profeters sanning
Hos de försvarslösa
En drömbild
I visdomens vissling
Sprids budskap
Trots allt ett hopp
Drömmar kan väckas
Rättvisa upprättas
Själ återuppstå
I verkliga livet
Svagt synfält
Horisontell medmänsklighet
En villkorslös anda
Händer hålls i varandra
I medmänsklighet
Kan den leva
Helheten
Vi alla

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login