”Hos de behövande” av Leia

Av den 6 november, 2020

Hos de behövande
De svaga
De försvarslösa
De avrättas
Själsligt
Hjärtan rostar
Drömmar försvinner
I paragrafer
I höga ryttares lagar
Ett myndighetsförakt
Dokument i kuvert
Oläsbar sanning
Av oförstående dömd
Hos de försvarslösa
Egen sanning
Utanför detta land
Under beskydd
Falska profeters sanning
Hos de försvarslösa
En drömbild
I visdomens vissling
Sprids budskap
Trots allt ett hopp
Drömmar kan väckas
Rättvisa upprättas
Själ återuppstå
I verkliga livet
Svagt synfält
Horisontell medmänsklighet
En villkorslös anda
Händer hålls i varandra
I medmänsklighet
Kan den leva
Helheten
Vi alla

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login