”Från mörkret” av Leia

Av den 12 maj, 2020

Från mörkret
Dova hån
Eko därifrån
Ropar
Livet är ett lån
Från mörkret lånas ljuset
Vattnet ej längre fruset

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login